Türkmen tennisçileri Open Dushanbe Championship U14 ýaryşynda kümüş medal gazandylar

  • 29.04.2024 15:47
  • 6766
Türkmen tennisçileri Open Dushanbe Championship U14 ýaryşynda kümüş medal gazandylar

Türkmen tennisçileri Täjigistanyň paýtagtynda geçirilen ýaşy 14-e çenli ýetginjekleriň arasynda Duşenbäniň açyk çempionatynda — «Open Dushenbe Championship U14» ýaryşyň üç görnüşinde kümüş medal gazandylar.

Ýaryşa Merkezi Aziýa döwletleriniň bäşisinden, şeýle hem Belarusdan, Russiýadan we Kanadadan oglan-gyzlaryň 88-si gatnaşdy. Soňky üç ýurda bir tennisçi wekilçilik etdi.
Ikinji belgide saýlanan 13 ýaşly Emirhan Rustamow toparyna iki kümüş medal getirdi. Aşgabat şäherindäki 12-nji orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy ilki ýekelikde, soňra Aşgabat şäherindäki 86-njy orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy 12 ýaşly Süleýman Hudaýberdiýew bilen bilelikde çykyş edip şeýle üstünlik gazandy.
Aşgabat şäherindäki 87-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy 11 ýaşly Näzli Hudaýgulyýewa Gazagystandan Kseniýa Semýonowa bilen bilelikde çykyş edip, Türkmenistanyň toparyna ýene bir kümüş medal getirdi.
Näzli Hudaýgulyýewa Mälik Mämmetgulyýewden, Süleýman Hudaýberdiýew Aşgabadyň 11-nji toplumlaýyn sport mekdebinde Gurbanberdi Gurbanberdiýewden, Emirhan Rustamow bolsa «Aşgabat» tennis akademiýasynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Mirali Gasanowdan tälim alýarlar diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.


şu gün 20:24
2291

Türkmenistandan ýaş agyr atletikaçy Perudaky ýetginjekleriň dünýä çempionatynda kümüş medal aldy

Türkmenistandan ýaş türgen Ogulşat Amanowa Perunyň paýtagty Limada geçirilýän agyr atletika boýunça ýetginjekleriň dünýä çempionatynyň (IWF World Youth Championships 2024) kümüş medalyna mynasyp boldy. Bu barada...

şu gün 13:07
5318

Türkmenistandan üç boksçy Olimpiýa oýunlaryna ýollanma almak ugrunda Bangkokda ýaryşa çykýar

Türkmenistandan üç türgen şu gün, 25-nji maýda Bangkokda başlaýan boks boýunça 2-nji Bütindünýä Olimpiýa saýlama ýaryşlaryna gatnaşar. Tailandyň paýtagtyndaky ýaryş 133 ýurtdan 579 boksçyny ýygnar, olar 2024-nji...

18.05.2024 14:46
13663

Türkmenistanyň dzýudoçylary Abu-Dabidäki dünýä çempionatynda medallar üçin bäsleşerler

19-njy maýdan 24-nji maý aralygynda Abu-Dabide (BAE) dzýudo boýunça dünýä çempionaty geçiriler. Oňa dünýäniň 109 ýurdundan 672 türgen gatnaşar. Ýaponiýaly tälimçi Kazuhiko Topkunonyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň...

18.05.2024 02:04
7777

Türkmenistan woleýbol boýunça CAVA Milletler ligasynyň kümüş medallaryny gazandy

Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy jemleýji duşuşykda ýaryşyň ýer eýeleri bolan Pakistandan 1:3 hasabynda ýeňlip, Merkezi-Aziýa woleýbol konfederasiýasynyň (CAVA) kümüş medallaryny gazandy. Ýaryş Yslamabatda...