ABŞ-nyň ilkinji prezidentiniň goýan ülje şerbetli çüýşeleri tapyldy

  • 27.04.2024 22:31
  • 19183
ABŞ-nyň ilkinji prezidentiniň goýan ülje şerbetli çüýşeleri tapyldy

Wirjiniýa ştatynyň Maunt-Wernon şäherinde ABŞ-nyň ilkinji prezidenti Jorj Waşingtonyň köşgüniň durky täzelenende, arheologlar adaty bolmadyk artefakta gabat geldiler diýip, Live Science ýazýar.

Gürrüň jaýyň ýerzemininde gizlin ýerde saklanyp galan, agzy möhürlenen iki aýna çüýşe hakda barýar. Arheologlar çüýşeleriň içindäkini gözden geçirenlerinden soň, olarda bitin üljeli şerbetiň  bardygyny anykladylar. Jorj Waşington we onuň aýaly Marta brendiden, ysly otlardan, şekerden we üljeden ýasalan ülje baunsy diýlip atlandyrylýan içgini diýseň gowy görer ekenler.
Arheologlaryň sözlerine görä, çüýşe gaplar 1758-nji we 1776-njy ýyllar aralygynda gömülip goýlupdyr we 250 ýyl töweregi el degrilmän saklanyp galypdyr.


19.05.2024 12:10
4062

Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli...

14.05.2024 14:10
9070

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...

10.05.2024 14:05
6794

TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen...

08.05.2024 13:06
13671

Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy üç aýyň içinde iki gezek million dollarlyk lotereýa jekpotyny gazandy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy Kristina Uilson üç aýyň içinde jemi 2 million dollarlyk lotereýa jekpotyny iki gezek gazandy diýip, United Press International habar berýär. Ilkinji...