Leonardo DiKaprio Martin Skorsezeniň düşürjek baýopikinde Frank Sinatranyň keşbini oýnar

  • 21.04.2024 15:29
  • 11316
Leonardo DiKaprio Martin Skorsezeniň düşürjek baýopikinde Frank Sinatranyň keşbini oýnar

Amerikaly meşhur režissýor Martin Skorseze täze terjimehal taslamanyň - aýdym-sazyň ikonasy Frenk Sinatranyň durmuşy baradaky filmiň üstünde işleýär diýip, Variety habar berýär.

Leonardo DiKaprio Sinatrany, onuň ikinji aýaly Awa Gardneri bolsa Jennifer Lourens oýnap biler. Aktýorlar “Ýokary seretmäň” filminde eýýäm bilelikde işlediler.
Bu Skorsezäniň Sinatra hakda film döretmekde ilkinji synanyşygy däl. 2009-njy ýylda aýdymçynyň mirasdüşerleriniň rugsady ýoklugy sebäpli taslama togtadylypdy. Şonda Sinatranyň keşbini oýnatmak üçin Jonni Depp bilen Jorj Kluni hem göz öňünde tutulypdy.
Täze wersiýa entek aýdymçynyň gyzy Tina Sinatra tarapyndan  tassyklanmady.
Skorseze şol bir wagtyň özünde başga bir uly göwrümli taslamanyň - Isa Mesih hakdaky filmiň üstünde işleýär. Bu keşp üçin ol Endrýu Garfildi (“Dymmak”, “Ynsaba görä”) ýa-da Maýlz Telleri (“Duçar bolmak”, “Top Gan: Mewerik”) göz öňünde tutýar.
Skorseziň soňky - DiKaprionyň baş keşbi janlandyran “Gül aýynyň ganhorlary” filmi 2023-nji ýylyň güýzünde prokata çykyp, “Oskar”-yň 10 baýragyna dalaşgär görkezilendigini ýatladýarys.


şu gün 12:51
757

Çžan Imou bestseller esasynda “Üç bedeniň wezipesi” atly filmi surata düşürer

Hytaýyň iň meşhur režissýorlaryndan biri bolan Çžan Imou (“Gahryman” («Герой»), “Uçýan hanjarlar öýi” («Дом летающих кинжалов»)) hytaý ýazyjysy Lýu Sysiniň iň köp satylan “Üç bedeniň wezipesi” («Задача трех тел»)...

düýn 23:47
9822

Anjelina Joli we Deniel Redkliff teatr “Oskaryna” mynasyp boldular

Nýu-Ýorkdaky Linkoln merkezinde 77-nji “Toni” baýragynyň gowşurylyş dabarasy geçirilip, onda 2023-2024-nji ýyl möwsüminde teatr sungatynda ýetilen iň gowy üstünlikler sylaglandy. Şeýlelikde, Sýuzan Hintonyň adybir...

düýn 16:37
18344

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

18.06.2024 09:54
2461

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...