“Altyn globus – 2025-iň” geçiriljek senesi belli boldy

  • 05.04.2024 10:19
  • 1873
“Altyn globus – 2025-iň” geçiriljek senesi belli boldy

CBS kanaly 2025-nji ýylda “Altyn globus” baýragynyň gowşurylyş dabarasynyň anyk senesini yglan etdi. Dabara 5-nji ýanwarda geçiriler.

82-nji baýragyň dalaşgärleri 2024-nji ýylyň 9-njy dekabrynda yglan ediler. Dabarany alypbaryjy soňrak belli bolar. CBS “Globusy” görkezmek üçin resmi taýdan hukuk satyn aldy – daşary ýurt žurnalistleriniň guramasy bilen şertnama bäş ýyl möhlet bilen baglaşyldy.
Şu ýylyň “Altyn globusynyň” iň köp baýrak gazanan filmi Kristofer Nolanyň “Oppengeýmeri” boldy, ol ýylyň filmi, režissýorlyk we erkek keşbi (Killian Mýorfi) ýaly nominasiýalarda bäş baýrak aldy.


düýn 23:38
34

Dreamworks “Şrek 5-iň” üstünde işleýär we Eşek barada aýratyn multfilm taýýarlaýar

Meşhur komediýa aktýory, “Şrek” multfilminde Eşege ses beriji Eddi Mýorfi bu multfilmiň täze bölüminiň önümçilikdedigini habar berdi. Ol “Şrek-5-iň” birinji bölümi üçin Eşege ses berendigini, häzir bolsa finala...

24.06.2024 20:26
4138

“Tapmaça-2” iki uik-endiň dowamynda 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy

Pixar studiýasynyň “Tapmaça-2” («Головоломка-2») multfilmi üstünligini artdyrmagyny dowam etdirýär. Ol prokatyň ikinji uik-endinde ABŞ-da 100 mln dollar ýygnap, 2024-nji ýylyň iň girdejili filmi boldy. Dünýädäki...

23.06.2024 18:09
18086

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

23.06.2024 16:24
2249

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...