Redmi arzan smartfon hataryny çykarar

  • 03.04.2024 21:14
  • 9273
Redmi arzan smartfon hataryny çykarar

Redmi kompaniýasy Turbo smartfonlarynyň täze hataryny çykarar. Weibo sosial ulgamynda kompaniýa Little Tornado (“Kiçijik Tornado”) kod ady bilen Redmi Turbo 3 gurluşyny anons etdi.

Gajetiň esasy artykmaçlygy Snapdragon 8s Gen 3 prosessorynyň kömegi bilen flagman öndürijiligi bolar, şol bir wagtyň özünde ol Redmi K seriýaly smartfonlardan arzan bolar.
Smartfonyň 2024-nji ýylyň aprel aýynda Hytaýda görkezilmegine garaşylýar. Soňrak ol dünýä bazaryna hem çykar we “Gizmochina” neşiriniň çaklamagyna görä, onuň ady Poco F6 diýlip üýtgediler. Mundan başga-da, bu brend bilen ýene bir model – F6 Pro taýýarlanýar, gürrüňlere görä, ol Snapdragon 8 Gen 3 prosessorynyň doly derejeli wersiýasyny alar we maý aýynda çykar. Turbo seriýasyna ýene nähili smartfonlaryň goşuljakdygy belli däl. Ýöne Xiaomi bu hataryň gurluşlarynyň “orta aralyk öndürijilik landşaftyny üýtgetmäge” gönükdirilendigini aýtdy.


12.04.2024 12:24
4557

100 dýuýmlyk 4K Redmi MAX 100 2025 telewizory hödürlendi

10-njy aprelde Hytaýda geçirilen tanyşdyrylyş dabarasynda Redmi diňe bir Turbo 3 smartfonyny we Pad Pro planşetini däl, eýsem uly, ýöne şol bir wagtyň özünde elýeterli telewizoryny hödürledi. Täze 100 dýuýmlyk...

11.04.2024 16:12
4610

Eplenýän Xiamo Mix Fold 4 smartfonynyň aýratynlyklary belli boldy

Internet torunda eplenýän Xiamo Mix Fold 4 smartfonynyň esasy häsiýetleri barada maglumatlar peýda boldy. Gurluş heniz resmi taýdan anons edilmedi diýip, Android Headlines habar berýär. Bellenilişi ýaly, täze gurluş...

09.04.2024 19:47
19800

Redmi Garri Potteriň muşdaklary üçin täze Turbo 3 smartfonynyň ýörite görnüşini çykardy

Redmi Garri Potter franşizasynyň ýüze golaý muşdagynyň gatnaşmagynda döredilen çäkli Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition smartfonyny hödürledi. Bu barada Mydrivers habar berýär. Smartfon tematiki dizaýna eýe boldy:...

05.04.2024 11:49
12847

Redmi 13 barada täze maglumatlar peýda boldy. Ol özünden öňküden nähili tapawutlanýar?

Redmi 13 smartfony barada täze maglumatlar belli boldy. ixbt.com portalynyň maglumatlaryna görä, ol özünden öňki Redmi 12 smartfonyndan ep-esli tiz bolar, çünki şol bir MediaTek Helio G88 bilen üpjün ediler. Akkumulýatoryň...