Sony 247 megapiksel kamera datçigini çykardy

  • 31.03.2024 10:05
  • 6318
Sony 247 megapiksel kamera datçigini çykardy

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy 247 megapiksel durulykda kamera üçin ilkinji datçigi hödürledi. Bu barada TechRadar neşiri habar berýär.

IMX811 datçiginiň arka yşyklandyrylan CMOS sensory, 16 bit goldawy we 3:2 gatnaşygy bar. Sensorda düşürilen suratlaryň iň ýokary ölçegi 19,2 müň 12,8 müň piksel bolar. Surata alyş tizligi sekuntda 5,3 kadr.
Sony IMX811 sensorynyň senagat taýdan ulanmak üçin öndüriljekdigini düşündirdi. Şeýle-de bolsa, TechRadar neşiriniň žurnalistleri sarp ediş elektronikasynda şuňa meňzeş datçigiň peýda bolup biljekdigini bellediler. Ýazyjylar IMX811 sensorynyň durulygynyň ähli häzirki zaman senagat maksatly kameralarynyň hemmesiniňkiden ýokarydygy sebäpli rekord derejededigini bellediler.
Materialda sarp ediş kameralarynyň has pes durulygynyň bardygy bellenilýär. Şeýle-de bolsa, Sony Fujifilm we Hasselblad professional kameralary üçin 100 megapiksel durulykly sernorlary öndürdi.


29.11.2023 13:28
4980

Sony şekiliň hakykylygyny kepillendirýän kamera tehnologiýasyny hödürledi

Sony kompaniýasy ýasama şekillere garşy göreşmek we AI (emeli aň) ulanyp, şekil ýasama hileleriniň öňüni almak üçin döredilen kameralardaky tanamak tehnologiýasynyň synagynyň ikinji tapgyrynyň üstünlikli tamamlanandygyny...

26.05.2023 11:45
10193

Sony ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy penşenbe güni Project Q atly ykjam konsolyň taslamasyny hödürledi. Onlaýn-tanyşdyryş kompaniýanyň sosial ulgamlardaky sahypalarynda geçirildi. Playstation 5 (PS5) -den oýunlary akdyrmaga...

şu gün 16:17
1280

Ispaniýa üç ýylda üç gezek Gün tutulmasy görner

Ispaniýanyň ilaty seýrek duşýan astronomiki hadysanyň şaýady bolar: 2026-njy ýyldan 2028-nji ýyla çenli üç ýylyň içinde ýurt iň ýokary kategoriýadaky üç sany Gün tutulmasyny synlap biler, olaryň ikisi doly Gün...

şu gün 16:09
1639

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...