BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Martin Griffits wezipesini terk eder

  • 26.03.2024 22:23
  • 4375
BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Martin Griffits wezipesini terk eder

BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Martin Griffits saglyk ýagdaýy sebäpli 2024-nji ýylyň iýun aýyndan soň wezipesini terk eder. Bu barada TASS habar berýär.

“Baş sekretaryň ynsanwerperlik meseleleri boýunça orunbasary we adatdan daşary kömek utgaşdyryjysy Martin Griffits Baş sekretara [Antoniu Guterrişe] saglyk ýagdaýy sebäpli işden gitmekçidigini aýtdy. Jenap Griffits akgynly geçişi üpjün etmek üçin iýun aýynyň ahyryna çenli wezipesinde galar” – diýip, BMG-niň Baş sekretarynyň wekiliniň orunbasary Farhan Hak žurnalistler üçin geçirilen brifingde aýtdy.


14.06.2024 10:30
1394

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...

13.06.2024 07:19
6198

Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň sebit wekili bilen duşuşdy

11-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Neşeler we jenaýatçylyk boýunça müdirliginiň (UNODC) sebit wekili Aşita Mittal bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar bu guramanyň taslamalarynyň...

08.06.2024 07:12
12389

2025-nji ýylda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşinde hemişelik däl agzalar boljak ýurtlar belli boldy

Daniýa, Gresiýa, Pakistan, Somali we Panama 2025-nji ýyldan 2026-njy ýyl aralygynda BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzalary bolarlar. Bu barada bütindünýä guramasynyň Baş Assambleýasynyň kararyna salgylanyp...

08.06.2024 00:04
5512

Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlandy. BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu...