The Sun: Täze Jeýms Bonduň keşbini oýnamaga esasy dalaşgär bellendi

  • 21.03.2024 06:02
  • 5658
The Sun: Täze Jeýms Bonduň keşbini oýnamaga esasy dalaşgär bellendi

Aaron Teýlor-Jonson täze Jeýms Bond bolup biler diýip, iňlis The Sun gazeti habar berýär. Çeşmäniň habaryna görä, aktýor arzyly keşbi oýnamak üçin eýýäm teklip aldy we ýakyn wagtda şertnama baglaşar.

Teýlor-Jonsonyň ady ozal hem agent 007-niň keşbine dalaşgärleriň arasynda agzalypdy. Şeýle-de bolsa, MGM studiýasy we franşizanyň prodýuserleri  tarapyndan resmi tassyknama entek ýok.
Jeýms Bonduň keşbini iň soňky ýerine ýetireniň 2006-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli aralykda agent 007-niň keşbinde oýnan Deniel Kreýg bolandygyny ýatladýarys. Bond hakyndaky indiki - hasap boýunça 26-njy filmiň haçan çykjakdygy entek belli däl.
2023-nji ýylyň ahyryna çenli Aaron Teýlor-Jonson Sony / Marvel-iň “Kreýwen-awçy” kinokomiksinde peýda bolar. Aktýor “Kik-Ass”, “Godzilla”, “Anna Karenina” we “Million ownuk bölekler” filmlerinde ýerine ýetiren keşpleri bilen tanalýar.


düýn 15:24
2304

HBS: Kwentin Tarantino “Kino tankytçysy” filmini surata düşürmek pikirini üýtgetdi

Režissýor Kwentin Tarantino karýerasynda onunjy, ähtimal, iň soňky bolup biljek “Kino tankytçysy” («Кинокритик») filmini surata düşürmezlik kararyna geldi. Bu barada “Deadline”, “The Hollywood Reporter” we “Variety” ýaly...

düýn 14:06
799

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

16.04.2024 19:49
9104

Warner Bros. bary-ýogy 15 hepdäniň içinde dünýäde 1 milliard dollar girdeji gazandy

Warner Bros. studiýasy 2024-nji ýylda halkara kassa ýygymlarynda milliard dollarlyk bellikden geçen birinji film kompaniýasy boldy. Bu netije bary-ýogy 15 hepdäniň içinde gazanyldy, bu rekord görkeziji diýip, Deadline...

14.04.2024 14:01
4996

“Joker 2” treýlerine bir günde 167 million gezek tomaşa edildi

“Joker: iki adamlyk telbelik” filminiň treýleri çykandan soň 24 sagadyň dowamynda 167 milliondan gowrak gezek tomaşa edildi. Bu “Warner Bros” film kompaniýasy üçin soňky ýyllarda internetdäki tomaşa etmeleriň we...