Hytaýyň BYD-y EURO 2024-iň resmi hyzmatdaşy boldy

  • 16.01.2024 12:07
  • 2450
Hytaýyň BYD-y EURO 2024-iň resmi hyzmatdaşy boldy

Hytaýyň awtoulag ägirdi we elektrik ulaglaryny öndürmekde dünýä liderleriniň biri bolan BYD 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriljek Ýewropa Futbol çempionatynyň (EURO 2024) elektron mobillik çäginde resmi hyzmatdaşy boldy.  Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalary Bileleşiginde (UEFA) yglan edildi diýip, IXBT.com habar berýär.  

Öňki ýyllarda UEFA-nyň esasy awtoulag hemaýatkäri Volkswagen bolupdy.
BYD UEFA-nyň şu güne çenli ekologiýa taýdan iň durnukly Ýewropa çempionatyny guramak maksadyna goşant goşjakdygyny aýtdy. Hemaýatkär ýaryş wagtynda dürli gyzyklanýan taraplary dürli awtoulaglar bilen üpjün eder, şeýle hem iň täze modellerini we ösen tehnologiýalaryny görkezer.


şu gün 07:09
191

Hytaýda daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi

Çžeszýan welaýatynda Ýunkan şäherindäki daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi. Bu ýer syýahatçylaryň arasynda hem, ýerli ýaşaýjylaryň arasynda hem uly meşhurlyga eýedir. Bu ekstremal attraksionyň...

27.02.2024 15:00
22940

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

26.02.2024 14:13
10151

"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi. Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça...

26.02.2024 13:40
15635

«Arkadag» FK Gyrgyzystanyň çempionyndan üstün çykdy

"Arkadag" futbol kluby BAE-de dowam edýän okuw türgenleşikleriniň barşynda ýoldaşlyk duşuşygynda Gyrgyzystanyň çempiony "Abdyş-Atadan" 2:1 hasabynda üstün çykdy. Täze möwsüme taýýarlygyň çäklerinde Türkmenistanyň...