ABŞ-da Apple Vision Pro garyşyk hakykat tuwulgasynyň satylmaga başlanjak güni yglan edildi

  • 10.01.2024 09:53
  • 4392
ABŞ-da Apple Vision Pro garyşyk hakykat tuwulgasynyň satylmaga başlanjak güni yglan edildi

ABŞ-da Apple Vision Pro garyşyk hakykat tuwulgalarynyň satuwy 2-nji fewralda başlar diýip, kompaniýanyň baş direktory Tim Kuk aýtdy. Enjamyň haçan beýleki ýurtlarda satuwa çykaryljakdygy entek belli däl.

Kompaniýanyň web sahypasy deslapky sargytlaryň 19-njy ýanwardan başlap resmileşdirilip bilinjekdigini habar berdi.
Vision Pro Apple-iň,  iPhone-dan soň, iň möhüm enjamy diýilýär. Kompaniýa azyndan 2015-nji ýyldan bäri garyşyk hakykat tuwulgasyny ösdürýär. Enjam ilkinji gezek 2023-nji ýylyň iýunynda görkezildi.
Apple-iň garyşyk hakykat tuwulgasy sanly obýektleri we hakyky dünýädäki zatlary bir suratda birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Enjamy sesiňiz, eliňiz we nazaryňyz bilen dolandyryp bolýar; garyşyk hakykat tuwulgasy üçin täze VisionOS operasiýa ulgamy döredildi.
256 GB içerki ýatly Apple Vision Pro-nyň bahasy 3 499 dollar bolar. Gajetiň çykmagy bilen kompaniýanyň bu bazaryň beýleki gatnaşyjylary - Meta, Sony we Microsoft bilen bäsleşmegine garaşylýar.


şu gün 07:32
408

ABŞ-da täjirçilik däl taslamalara gowşurylýan Independent Spirit Awards film baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Santa-Monika şäherinde (Kaliforniýa ştaty, ABŞ) garaşsyz kino pudagynda gazanylan üstünliklere hormaty dabaralandyrýan Independent Spirit Awards baýragynyň 39-njy gowşurylyş dabarasy geçirildi. Independent Spirit...

şu gün 07:30
1068

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

25.02.2024 23:59
10801

Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary ýangyn zolagyndan halas etmek baradaky dramada baş keşbi janlandyrarlar

“Ýitirilen awtobus” atly täze dramada Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary tokaý ýangyny zolagyndan halas eden gahrymanlaryň keşbini ýerine ýetirer. Film Kaliforniýada 2018-nji ýylda ştatyň taryhynda iň...

24.02.2024 17:59
8906

Apple iPhone 15-iň batareýasynyň ömrüni uzaltdy

«Apple» kompaniýasy «iPhone 15» smartfonlaryna giňeldilen batareýa sazlamalaryny goşdy. Bu barada «MacRumors» neşiri habar berýär. «iOS 17.4-iň» beta wersiýasyna täze batareýa sazlamalary girizildi. Ulanyjylar...