iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

  • 23.09.2023 17:40
  • 17910
iPhone 15 beýleki iPhone we Android smartfonlaryna zarýad berip biler

USB-C portuna eýe bolan iPhone 15 smartfony başga bir ykjam gurluşa zarýad bermeli bolsa, daşarky akkumulýator hökmünde ulanylyp bilner. Bu barada ixbt.com habar berýär.

Haçan-da iPhone 15 smartfony Lightning interfeýsini ulanýan has köne iPhone-a birikdirilende, iPhone 15 köne iPhone smartfonyna zarýad berer. Haýsysynyň zarýad derejesiniň ýokarydygyna garamazdan, hemişe iPhone 15 has köne iPhone-a zarýad berer.
Ýöne eger siz iPhone 15-i başga bir iPhone 15-e birikdirseňiz, iki telefon biri-biri bilen arabaglanyşyp, haýsy telefonda batareýanyň azdygyny kesgitlär, soňra galan zarýady ýokary bolan telefon ikinji telefona zarýad berip başlar.
Mundan başga-da, iPhone 15 şeýle funksiýany göterýän Android smartfonlary bilen hem şol prinsipde işläp biler. Ýöne beýleki gurluşlara zarýad berlende kuwwatlylyk derejesi 4,5 Wt bilen çäklenýär. Başga bir smartfonyň zarýad almagy üçin örän köp wagt gerek bolýar. Ýöne bu funksiýa Apple Watch we AirPods üçin peýdaly bolup biler.


06.11.2023 09:58
4010

Apple noutbuklaryna we kompýuterlerine çygy duýmagy öwretdi

Apple käbir MacBook-lara we iMac -lara USB-C portlarynda çygy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän macOS Sonoma 14.1-i täzelenmesini çykardy. Bu barada 9to5Mac neşiri habar berdi. Täze macOS moduly liquiddetection diýip...

20.10.2023 09:48
6187

Apple USB-C porty bolan stilusyny tanyşdyrdy

«Apple» «iPad» planşetleri üçin niýetlenen täze «Pencil» stilusyny yglan etdi. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. Enjam kompaniýanyň 2018-nji ýylda hödürlän «Pencil 2» stilusyndan USB-C portunyň...

06.09.2023 12:43
9674

iPhone-da 3D suratlary we wideolary düşürmek mümkin bolar

Meşhur iPhone Ultra soňra Apple Vision Pro gulaklygynda 3D görnüşinde görmek üçin giňişlikdäki suratlary we wideolary düşürip biler. Bu barada MacRumors portaly Hytaýyň Instant Digital-yna salgylanmak bilen habar...

14.08.2023 23:23
11106

Apple düýpgöter täzeden dizaýn edilen «Watch X» çykarar

Apple birnäçe ýyldan soň, ilkinji gezek “Apple Watch”-iň dizaýnyny täzelemegi maksat edinýär, ýöne bu 2024-nji ýyldan bärde amal edilmez. Bu barada Bloombergiň žurnalistiniň we abraýly insaýder Mark Gurmanyň Power...