Xiaomi Redmi Note 9-y, Redmi 9-y we Poco M2-ni goldamagy düýbünden bes etdi

  • 21.08.2023 22:14
  • 8537
Xiaomi Redmi Note 9-y, Redmi 9-y we Poco M2-ni goldamagy düýbünden bes etdi

Xiaomi End of Life  enjamlarynyň sanawyna üç sany smartfon modelini goşdy — Redmi Note 9, Redmi 9 we Poco M2. Enjamlaryň ömrüniň dowamlylygy gutardy, bu diňe bir howpsuzlyk täzelenmelerini almajakdygyny däl, eýsem, kompaniýanyň resmi merkezlerinde hem bejerilmejekdigini ýa-da tehniki hyzmat edilmejekdigini aňladýar.

Redmi Note 9 we Redmi 9 öz döwründe örän ýörgünli bolupdy, ýöne häzirem dünýäde millionlarça adam bu smartfonlary ulanýar. Enjamlaryň üç ýyl ozal çykandygyny göz öňünde tutup, Xiaomi-niň gelen kararyny garaşylmadyk hasaplap bolmaz, ýöne ulanyjylara abatlaýyş zerur bolanda olar üçünji tarapyň hyzmat ediş merkezleri bilen habarlaşyp bilerler, sebäbi resmi merkezlerde bu enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň asla tapylmazlygy mümkin.


düýn 12:24
9813

Bir sagatda 410 000 Redmi Note 13 Pro smartfony satyldy

Redmi Note 13 Pro seriýasy geçen hepde goýberildi we 26-njy sentýabrda irden satuwa çykaryldy. Ilkinji satuw hasabaty diýseň üstünlikli başlangyjy görkezýär: satylyp başlan ilkinji sagadynda 410 000-den gowrak smartfon...

27.09.2023 08:50
12065

Redmi Note 13 Pro Hytaýyň çäginden daşary Poco brendi bilen çykar

Redmi geçen hepde Hytaýda täze Note 13 smartfon tapgyryny hödürledi. Oňa esasy Note 13 modeli, kämilleşdirilen Note 13 Pro wersiýasy we iň ýokary Note 13 Pro+ wersiýasy girýär. Geçen ýyl bolşy ýaly, bu smartfonlaryň...

27.09.2023 08:37
4463

Bütin dünýäde eýýäm 338 milliondan gowrak Redmi Note smartfony satyldy

Redmi Note 13 seriýasynyň yglan edilmegine bagyşlanan soňky metbugat ýygnagynda Xiaomi-niň we Redmi-niň prezidenti Lu Weýbing hit Redmi Note liniýasynyň ýene bir üstünligini yglan etdiler. Top-menejeriň pikiriçe...

22.09.2023 14:40
13340

Redmi Note 13 smartfonlary tanyşdyryldy

Hytaýda Redmi Redmi Note smartfonlarynyň täze neslini - Redmi Note 13-i hödürledi. Bu hataryň başyny Redmi Note 13 Pro + çekdi, modeliň aýratynlygy 200 megapiksel kamerasynyň bolmagydyr. Redmi Note 13 Pro + esasy...