Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5, Tab S9 we Watch 6-y tanyşdyrjak senesi aýtdy

  • 08.07.2023 11:21
  • 6487
Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5, Tab S9 we Watch 6-y tanyşdyrjak senesi aýtdy

Samsung Electronics kompaniýasy 7-nji iýulda öz uly Galaxy Unpacked çäresiniň geçjek senesini resmi taýdan yglan etdi. Tanyşdyryş 2023-nji ýylyň 26-njy iýulynda Aşgabat wagty bilen 16:00-da bolar. Bildirişiň yzysüre Samsung ähli täze enjamlar hatary üçin ätiýaçlyklaryň kabul edilişini açdy.

Köp sanly maglumat beriş ulgamlarynyň görkezişi ýaly, täze “Galaxy Z Fold5” we “Galaxy Flip5” eplenýän smartfonlara, şeýle hem “Galaxy Tab S9” planşetine we “Galaxy Watch 6” akylly sagatlaryna garaşýarys.
Elbetde, Samsung-yň web sahypasynda geljekdäki täzelenmeler barada jikme-jiklikler entek yglan edilmedi, ýöne kiçijik çap görnüşinde “geljekki Galaxy telefonlary we/ýa-da Galaxy Watches we/ýa-da Galaxy planşetleri” öňünden sargyda goýdurylyp bilner.
Ätiýaçdan goýdurmak deslapky sargydyň soňraky hasaba alynmagy üçin 50 dollar arzanladyş almaga mümkinçilik berer. Bir wagtyň özünde birnäçe enjam sargyt etseňizem, munuň diňe bir enjama degişlidigini bellemelidiris. Ätiýaja goýdurmaklyk ABŞ-nyň Samsung web sahypasynda eýýäm açyk, ýöne beýleki sebitlerde hem peýda bolup biler. Muny Samsung.com-dan barlap görüp bilersiňiz.


10.11.2023 17:45
2554

Samsung Gauss atly öz emeli aňyny hödürledi

Samsung Electronics kompaniýasy häzirki wagtda «Samsung AI Forum 2023» forumyny geçirýär we bu ýerde ol gyzykly bildiriş berdi. Forumda Samsung Research gözleg merkezi tarapyndan işlenip düzülen emeli aňyň dörediji modeli...

22.08.2023 00:12
22053

Samsung hiç hili çarçuwasyz smartfonyny görkezdi

«Samsung Display» kompaniýasy smartfonyň ähli panelini öz içine alýan «All Around Full Screen» atly tutuşlygyna çarçuwasyz ekran konseptini tanyşdyrdy. Surat Hytaýyň «Weibo» sosial ulgamynda ýerleşdirildi diýip...

25.07.2023 13:35
14036

Samsung kompaniýasy 130 million wonlyk täze telewizor çykardy

«Samsung» Koreýada «MicroLED» matrisaly 89 dýuýmlyk telewizorynyň satuwa çykaryljakdygyny yglan etdi diýip, «gazeta.ru» «ITHome» portalyna salgylanyp habar berýär. «MNA89MS1BACXKR» telewizory innowasion «MicroLED»...

23.07.2023 15:40
15329

Samsung Galaxy Ring «akylly» ýüzügini işläp başlady

The Elec. ýöriteleşdirilen portalynyň habaryna görä, Günorta Koreýanyň Samsung elektronika öndürijisi Galaxy Ring markaly “akylly” ýüzügiň üstünde işläp başlady. Barmaga dakylýan ýüzük görnüşinde ýasalan gajetde Ýaponiýanyň...