Microsoft Windows 10 üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

  • 30.04.2023 10:19
  • 4518
Microsoft Windows 10 üçin täzelenmeleri çykarmagyny bes eder

Microsoft kompaniýasy Windows 10 operasion sistemasy üçin uly täzelenmeleri işläp düzmegi bes edýär. Bu barada kompaniýanyň saýtynda ýerleşdirilen habara salgylanyp, TASS habar berýär.

“Häzirki wersiýa, 22H2, Windows 10-uň ahyrky wersiýasy bolar” – diýlip, kompaniýada görkezilýär. Şeýle-de bolsa, Microsoft sistemanyň tehniki goldawyny 2025-nji ýylyň 14-nji oktýabryna çenli dowam etdirer.

Ýanwar aýynda Microsoft Windows 8.1 operasion sistemasyny goldamagy doly bes etdi.
Windows 10 2015-nji ýylda hödürlendi, bu sistemanyň iň soňky uly täzelenmesi geçen ýylyň oktýabr aýynda boldy. 2021-nji ýylda Microsoft onuň ýerine Windows 11 operasion sistemasyny çykardy.


düýn 15:24
3833

Windows 12-niň çykjak senesi belli boldy

Windows 12 operasion ulgamy 2024-nji ýylyň iýun aýynda çykar. Bu barada Commercial Times habar berýär. Sene gaty ýerlikli görünýär, çünki bu okuwçylaryň mekdeplere we talyplaryň uniwersitetlere we aglaba işgärleriň...

30.11.2023 20:17
2550

Microsoft Xbox markasy astynda sagatlary çykarar

Microsoft önümleriniň görnüşini köpeltmek üçin ýene bir ädim ätdi. Bu gezek kompaniýanyň oýun bölümi bolan Xbox özboluşly sagat döretmek üçin Amerikanyň Meister Watches sagat öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi...

20.11.2023 21:59
5304

OpenAl-yň öňki ýolbaşçysy Sem Altman Microsoft-yň emeli aň pudagynda öňdebaryjy gözleg toparyna goşuldy

Microsoft kompaniýasy OpenAl-yň öňki baş müdiri Sem Altmany we egindeş esaslandyryjysy Greg Brokmany işe alýar. Altman anna güni müdirler geňeşi “onuň OpenAl-a ýolbaşçylyk etmek ukybyna ynamynyň ýokdugyny” aýdandan...

20.11.2023 15:08
7299

Microsoft «Wonka» filmine bagyşlanan Xbox çykardy

«Microsoft» «Wonka» filminiň çykmagyna bagyşlanan «şokoladdan» özboluşly «Xbox Series X» oýun konsoly toplumyny hödürledi. Bu barada habar kompaniýanyň web sahypasynda çap edildi. Aksiýanyň çäklerinde «Microsoft»...