2023-nji model ýylynyň Nissan Serena-sy tanyşdyryldy

  • 02.12.2022 16:21
  • 16611
2023-nji model ýylynyň Nissan Serena-sy tanyşdyryldy

Nissan kompaniýasy 2023-nji model ýylynyň orta ölçegdäki Nissan Serena miniweniň altynjy nesli bilen resmi taýdan tanyşdyrdy. Täze ulag, özünden öňki bilen deňeşdirilende, has baý topluma we ProPilot 2.0 awtopilotyna eýe boldy.

2023-nji model ýylynyň Serena-syň içi giňeldildi, şeýle-de täze faraly we radiator gözenekli  häzirki zaman bezegine eýe boldy. 
Öňki modeliňkä garanda, aýaklar üçin ýer giňäp, destiň başy 120 millimetr süýşdi. 
Benzin bilen işleýän wersiýasy kuwwaty 150 a.g.-ne deň bolan we aýlanýan pursady 200 Hm atmosferaly 2 litrlik hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, ol doly priwodly we wariatorly hödürlenýär. Şeýle-de onuň kuwwaty 98 a.g.-ne deň we aýlanýan pursady 123 Hm bolan 1,4 litrlik täze, Nissan-yň tassyklaýşy ýaly, has ýuwaş  motorly e-Power gibrid modeli hem bar.  
Esasy aýratynlygy awtomagistral bilen bir zolakdan tizligi 40 km/s-den geçirip hereket etmäge mümkinçilik berýän ProPilot 2,0 ulgamdyr.
Ýaponiýanyň içerki bazarynda esasy benzin bilen işleýän model üçin bahalar 19 300 ýewro töwereginden başlap, e-Power Luxion-yňky 33 500 ýewro çenli baryp ýetýär. Içinden ot alýan hereketlendirijili Serena satuwa şu gyşda, gibrid bolsa - 2023-nji ýylda çykar.


düýn 01:44
15148

Akio Toýoda Toyota-yň prezidenti wezipesinden aýrylýar

2009-njy ýyldan bäri Ýaponiýanyň iň iri awtoulag öndürijisi Toyota Motor-a ýolbaşçylyk eden Akio Toýoda kompaniýanyň prezidenti wezipesinden aýrylar. Bu barada penşenbe güni kompaniýanyň metbugat gullugy habar...

26.01.2023 12:42
28072

2022-nji ýylda dünýäde iň köp satylan awtoulaglar belli edildi

«Motor1» neşiri we JATO Dynamics konsalting şereketi  dünýäniň iri ýurtlarynda awtoulag satuwynyň netijelerini seljerdi we 2022-nji ýylda iň meşhur awtoulaglaryň adyny aýtdy. Hytaý, 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende...

25.01.2023 13:12
8974

BMW 50th Anniversary Edition ýörite modifikasiýaly BMW-niň 5-nji seriýasyny hödürledi

BMW kompaniýasy Ýaponiýada BMW-niň 5-nji seriýasynyň 50 ýyllygyna bagyşlanan 50th Anniversary Edition-iň ýubileý modifikasiýasyny hödürledi. Bu çykyş BMW 523d xDrive, 530e we 523d xDrive Touring üçin elýeterli...

18.01.2023 15:44
4084

Renault ýanwarda Nissan-daky paýyny 15%-e çenli azaldyp biler

Fransiýanyň Renault awtomobil gurluşyk kompaniýasy şu aý ýaponiýaly hyzmatdaşy Nissan-daky paýyny 43%-den 15%-e çenli azaldyp biler. Bu barada “Yomiuri” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär. Onuň maglumatlaryna...