Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

  • 01.12.2022 09:13
  • 15314
Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygynyň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow HHR-iň öňki Başlygy Szýan Szeminiň aradan çykmagy zerarly Si Szinpine gynanç hatyny iberdi.

«Ol durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünlikleri gazanan maksada okgunly ýolbaşçy hökmünde hytaý halkynyň taryhyna girdi we ýurduň halkara abraýyny ýokary göterdi» diýlip, «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Szýan Szemin çarşenbe güni, 30-njy noýabrda Şanhaýda 96 ýaşynda aradan çykdy. Ol leýkemiýadan we içki organlarynyň funksional ýetmezçiliginden ejir çekýärdi.
Szýan Szemin 1989-njy ýylyň iýunyndan 2002-nji ýylyň noýabry aralygynda HKP-niň Merkezi Komitetiniň baş sekretary, 1993-2003-nji ýyllarda bolsa HHR-iň Başlygy wezipelerini eýeledi.


02.02.2023 09:15
34866

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwä we Premýer-ministr Mian Muhammad Şahbaz Şarife ýurduň Peşewar şäherindäki metjitde bolup geçen, köp sanly adam...

23.11.2022 08:52
28160

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

14.11.2022 18:47
47190

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup...

01.11.2022 00:27
26209

Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň ýykylmagynyň köp sanly adam pidalaryna...