Tesla 2023-nji ýylda täzelenen Model 3 sedanyny goýberer

  • 30.11.2022 16:22
  • 6579
Tesla 2023-nji ýylda täzelenen  Model 3 sedanyny  goýberer

2023-nji ýylda Tesla kompaniýasy Model 3 elektrik sedanynyň täzelenen wersiýasyny goýbermegi meýilleşdirýär. Bu barada Reýter agentligi habar berýär.

Teslanyň Model 3 täzelenen modeli «Highland» diýen kodly at bilen, özünden öňki görnüş bilen deňeşdirilende, sany azaldylan böleklere we daşy az-kem üýtgedilen görnüşe eýe bolar.
Ondan hem başga , ulag öndüriji salonyň bezeginiň hilini gowulandyrar. Şeýle-de sedany täze multimedia displeýi bilen enjamlaşdyrarlar. 
Teslanyň Model 3 täzelenen modeli brendiň Hytaýdaky zawodynda öndüriler. Döwrebaplaşdyrylan awtoulag, çen bilen, 2023-nji ýylyň üçünji çärýeginde ýygnalyp başlanar.


düýn 21:05
12109

Russiýanyň ilkinji «Atom» elektromobili aprel-maý aýlarynda görkeziler

«Atom» brendiniň baş direktory Igor Powarazdnýuk TASS agentligine beren interwýusynda rus elektromobiliniň prototipiniň şu ýylyň aprel ýa-da maý aýynda görkeziljekdigini aýtdy. «Ulagyň prototipini ýazda — aprel...

21.01.2023 17:17
37883

Dünýäniň iň gymmat awtoulag brendiniň ady aýdyldy

Brand Finans konsalting kompaniýasy dünýädäki iň gymmat 500 brendi öz içine alýan nobatdaky Brand Finans Global 500 sanawyny neşir etdi. Bu ýyl Tesla markasy awtoulag pudagynda birinji ýeri eýeledi, bir ýyl ozal...

21.01.2023 16:58
8941

Elektromobiller dünýäniň awtoulag bazarynyň 10% -ini eýeledi

2022-nji ýylyň dowamynda dünýäde 7,8 million töweregi elektrokar satyldy. Wall Street Journal gazetiniň hasaplamalaryna görä, bu tutuş bazaryň 10% töweregi - neşir muny rekord görkeziji diýip atlandyrýar. Elektrokarlaryň...

18.01.2023 12:20
12859

Ford elektromobil öndürmekde Volkswagen-e garaşlylygyny kemeltmek isleýär

Ford kompaniýasy Ýewropanyň bazarlaryna goýberiljek elektromobilleriň indiki neslini döretmekde Volkswagen awtokonserniniň tehnologiýasyna garaşlylygyny kemeltmegi meýilleşdirýär. Bu barada duşenbe güni Financial...