«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibi

  • 14.11.2022 21:01
  • 54685
«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi.

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Aşgabat - Dubaý T5-817 1 19-10 20-40
Aşgabat - Dubaý T5-819 3 07-55 09-25
Aşgabat - Frankfurt T5-463 6 12-05 14-05
Aşgabat - Frankfurt T5-467 3 14-40 16-40
Aşgabat - Kazan T5-737 4 07-30 09-00
Aşgabat - Kazan T5-735 7 21-35 23-05
Aşgabat - Moskwa T5-703 2 20-50 22-45
Aşgabat - Moskwa T5-709 5 06-50 08-45
Aşgabat - Stambul T5-901 1 07-35 09-35
Aşgabat - Stambul T5-921 3 19-15 21-15
Aşgabat - Stambul T5-921 4 19-15 21-15
Aşgabat - Stambul T5-985 6 14-20 16-20

 

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Dubaý - Türkmenabat T5-818 1 22-10 *02-10
Dubaý - Türkmenabat T5-820 3 10-45 14-45
Kazan - Türkmenabat T5-738 4 11-00 16-30
Kazan - Türkmenabat T5-736 1 00-35 06-05

 

Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan wagty
Moskwa - Türkmenbaşy T5-704 3 00-15 05-35
Moskwa - Türkmenbaşy Т5-710 5 10-35 15-55
Stambul - Türkmenbaşy T5-902 1 11-10 16-10
Stambul - Türkmenbaşy T5-922 3 22-50 *03-50
Stambul - Türkmenbaşy T5-922 4 22-50 *03-50
Stambul - Türkmenbaşy T5-986 6 17-50 22-50

Bellik: Her aeroport üçin ýerli wagt görkezilen.
* - Gonýan wagty indiki gün


28.01.2023 08:37
48908

«Türkmenhowaýollary» 1-nji fewraldan halkara gatnawlarynyň tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Gatnawlar Aşgabat halkara howa menzilinden amala aşyrylar...

28.01.2023 08:28
34176

«Türkmenhowaýollary» içerki awiagatnawlaryň täzelenen tertibini neşir etdi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda içerki howa gatnawlarynyň ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Täze tertip 2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan hereket eder. Awiakompaniýa uçuşlaryň wagtynyň üýtgäp biljekdigini...

18.01.2023 11:38
38891

«Türkmenhowaýollarynyň» Russiýadan gelýän gatnawlary 1-nji fewraldan Aşgabada gonar

2023-nji ýylyň 1-nji fewralyndan başlap «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Moskwadan we Kazandan amala aşyrylýan gatnawlary Aşgabadyň Halkara howa menziline ýerine ýetiriler. Bu barada Aşgabadyň aeroportynyň sorag...

17.01.2023 08:13
46385

«Türkmenistan» awiakompaniýasy pandemiýa zerarly ýatyrylan gatnawlaryň petekleriniň möhletini gysgaltdy

Pandemiýa zerarly ýatyrylan halkara gatnawlarynyň peteklerini indi 2023-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli çalşyp bolýar. Ozal 2020-nji ýylyň 20-nji martyna çenli satyn alnan petekleri 2023-nji ýylyň 25-nji martyna...