Türkmenistan 1-nji oktýabrdan Belarusa yzygiderli howa gatnawlaryny dikelder

  • 30.09.2022 13:32
  • 25315
Türkmenistan 1-nji oktýabrdan Belarusa yzygiderli howa gatnawlaryny dikelder

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 1-nji oktýabrdan Belarusa yzygiderli howa gatnawlaryny amala aşyryp başlar, diýip Minskiniň milli howa menzili habar berýär.

Yzygiderli esasda gatnawlar 1-nji oktýabrdan başlanar. Gatnawlar Aşgabat - Minsk - Türkmenabat ugry boýunça her hepdäniň şenbe günleri Boeing 737-800 uçarynda ýerine ýetiriler.


şu gün 18:51
416

Türkmenistanda dalaşgärlere harby çagyryşy yza süýşürmäge hukuk berýän Kanun çap edildi

Türkmenistanda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine ýüz tutýan dalaşgärlere harby gulluga çagyryş möhletini yza süýşürmäge mümkinçilik berýän «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna...

şu gün 01:06
28133

Türkmenistana sowuk hem ýagynly howa aralaşýar

Türkmenistanda eýýäm şu hepdäniň ortalaryndan howanyň üýtgäp, sowuk hem ýagynly howa akymynyň aralaşmagyna garaşylýar. Sişenbe güni demirgazykda sebitlerde gije termometriň sütünjigi -2 — -7 gradusa düşüp biler...

18.11.2022 08:26
22888

S7 Airlines dekabrda Türkmenistana uçuşlarynyň sanyny artdyrar

S7 Airlines rus awiakompanýasy 2022-nji ýylyň dekabr aýyndan başlap, Moskwa-Türkmenbaşy-Moskwa ugry boýunça howa gatnawlarynyň sanyny artdyrar. Täze ýola goýuljak gatnaw penşenbe güni amala aşyrylar — diýlip, Russiýa...

14.11.2022 21:01
52519

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň halkara gatnawlarynyň täzelenen tertibi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda halkara howa gatnawlarynyň 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabryndan hereket edýän ugurlaryny we rejesini neşir etdi. Uçuşyň ugry Gatnaw belgisi Uçýan güni Uçyan wagty Gonýan...