HBS Messiniň “Barselona” dolanmaga taýýardygyny habar berdi

  • 25.09.2022 13:36
  • 17341
HBS Messiniň “Barselona” dolanmaga taýýardygyny habar berdi

Argentinanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi “Barselonanyň” prezidenti Žoan Laporta bilen katalon toparyna gaýdyp barmak ähtimallygyny maslahatlaşdy. Bu barada Forbes habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär.

Habar berlişi ýaly, Messi bilen Laporta şu hepde telefon arkaly habarlaşdylar we “Barselonanyň” prezidenti häzirki wagtda “Pari Sen-Žermeniň” hüjümçisinden gaýdyp gelmek mümkinçiliklerini sorady. Muňa 35 ýaşly Messi ýylyň ahyryna çenli 2022-nji ýylda Katarda geçiriljek dünýä çempionatyna üns berjekdigini, ýöne DÇ-den soň “Barselona” barada has jikme-jik gürleşmäge taýýardygyny aýdyp jogap berdi.
2021-nji ýylyň tomsunda iki tarapy-da kanagatlandyrýan täze şertnamany Ispaniýanyň futbol çempionatyndaky klublar üçin hereket edýän düzgünleri göz öňünde tutýan maliýe we gurluş häsiýetli böwetler sebäpli” baglaşmagyň mümkin bolmandygy üçin Messiniň “Barselonadan” gidýändigi habar berildi.
Şondan soň Messi “PSŽ” bilen şertnama baglaşdy.


şu gün 09:09
4343

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
6201

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
12677

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13245

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...