Messi penaltini hasaba almazdan, gollarynyň sany boýunça Ronaldunyň rekordyny geçdi

  • 19.09.2022 20:53
  • 19351
Messi penaltini hasaba almazdan, gollarynyň sany boýunça Ronaldunyň rekordyny geçdi

«PSŽ-niň» argentinaly hüjümçisi Lionel Messi Fransiýanyň çempionatynyň 8-nji tapgyrynda «Lion» bilen bolan duşuşykda (1:0), penaltileri hasaba almazdan, 672-nji goluny saldy diýip, Champions League Stats-yň "twitterinde" habar berilýär.

Argentinaly hüjümçä  "Mançester Ýunaýtediň", penaltini hasaba almazdan, 671 gol salan hüjümçisi Kriştianu Ronaldudan öňe geçip, şu görkeziji boýunça rekord goýmak başartdy. Messi bu görkezijä Ronaldudan 150 duşuşyk az geçirip ýetdi.
Messi "PSŽ-niň" düzüminde 2021-nji ýyldan bäri oýnaýar. Onuň klub bilen şertnamasy 2023-nji ýyla çenli baglaşylan we ýene bir möwsüme çenli uzaldylmaga mümkinçiligi bar.
Şu möwsümde argentinaly hüjümçi ähli turnirlerde "PSŽ" üçin 10 oýunda oýnady we olarda bäş goly hem-de ýedi netijeli pasy öz hasabyna ýazdyrdy.


düýn 15:38
23450

Dünýä çempionaty arakesmä gidýär. Çärýek finalçylaryň ählisi belli boldy

Katarda geçýän 2022-nji ýylyň futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final tapgyry Portugaliýa — Şweýsariýa (6:1) oýny bilen tamamlandy. Netijede çärýek finalda oýnajak jübütler düzüldi, olaryň rejesi aşakdaky...

düýn 14:15
12306

DÇ - 2022: Marokko. Arap dünýäsiniň taryhynda ilkinji gezek

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionaty garaşylmadyk netijeleri bilen haýran galdyrmagyny dowam edýär. Marokkanyň ýygyndy toparynyň Ispaniýanyň milli ýygyndysyndan üstün çykyp, çärýek final oýunlaryna...

düýn 08:54
11692

Portugaliýa dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan üstün çykdy

Portugaliýanyň futbolçylary Katarda dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Şweýsariýadan uly hasap bilen üstün çykdylar. Lusailde geçirilen duşuşyk 6:1 hasabynda tamamlandy. Portugaliýanyň düzüminde Gonsalu Ramuş üç...

06.12.2022 23:53
12531

Marokko Ispaniýany dünýä çempionatyndan öýüne gaýtardy

Marokkonyň milli ýygyndysynyň futbolçylary Katardaky dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Ispaniýadan üstün çykdylar. Er-Raýanda geçen duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 bilen tamamlandy. 11 metrlik urgularda Marokko...