OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebitiň çykarylyşyny artdyrar

  • 05.08.2022 19:51
  • 6534
OPEC+ ýurtlary sentýabrda nebitiň çykarylyşyny artdyrar

Nebiti eksport edýän ýurtlaryň we oňa girmeýän döwletleriň (OPEC+) guramasynyň ministrleri sentýabr aýynda çig malyň çykarylyşyny gije-gündiziň dowamynda 100 müň barrele çenli artdyrmagy şertleşdiler. Bu barada bileleşigiň 31-nji duşuşygynyň jemlerine bagyşlanan beýanatda aýdylýar.

Resminama laýyklykda, Russiýa we Saud Arabystany her ýurt üçin gije-gündiziň dowamynda 26 müň barrel nebit gazyp almak barada ylalaşdylar. 
Guramanyň indiki duşuşygy 5-nji sentýabrda geçer. OPEC+ koalisiýasyna 10 ýurt girýär - olar Russiýa, Oman, Sudan we Günorta Sudan, Azerbaýjan, Gazagystan, Bahreýn, Bruneý, Malaýziýa, Meksikadyr.


17.11.2022 08:08
5241

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
5993

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2680

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

03.11.2022 13:37
6952

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabidäki iri nebit forumyna gatnaşdy

31-nji oktýabr — 3-nji noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde «ADIPEC» halkara nebit maslahaty we sergisi guraldy. Bu çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...