IHS: 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda nebitiň bahasy bir barrel üçin $135-a çenli ýokarlanar

  • 29.06.2022 06:11
  • 5080
IHS: 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda nebitiň bahasy bir barrel üçin $135-a çenli ýokarlanar

2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda dünýä bazarynda hödürlemäniň ýeterlik derejede däldigi sebäpli Brent söwda belgili nebitiň bahasy bir barrel üçin 135 dollara çenli ýokarlanyp biler, şol bir wagtyň özünde 2022-nji ýylda nebitiň bahasy ortaça bir barrel üçin 122 dollar bolar diýlip hasaplanylýar. Şeýle çaklama IHS Markit (S&P Global-yň düzümine girýär) konsalting agentliginiň hasabatynda görkezilýär diýip, TASS habar berýär. 

Häzirki wagtda Brent nebiti barreline 110 dollar derejesinde satylýar. Ýöne 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde bahalar bir barrel üçin 136,3 dollara ýeter diýip, IHS-iň hünärmenleri çaklaýar. Umuman, ikinji ýarymýyllykda nebitiň bahasy barreline 135 dollar derejesinde saklanar, ýylyň dowamynda bolsa ortaça bir barrel üçin 122 dollar bolar diýip, IHS belleýär.
Agentligiň hünärmenleriniň pikiriçe, bahalaryň ýokary bolmagynyň sebäbi nebit üpjünçiliginiň ýeterlik derejede bolmazlygydyr.
IHS-iň hasaplamalaryna görä, 2022-nji ýylyň ikinji çärýegine çenli ýagdaýa görä, OPEK+ ýurtlarynyň erkin önümçilik kuwwatynyň göwrümi bir günde 2,7 mln barrele (b/g) deňdir. Şeýle-de bolsa, ýylyň ahyryna çenli agentlik görkezijiniň 1,8 mln b/g çenli peselmegine garaşýar, diňe Saud Arabystany bilen BAE nebit önümçiligini artdyrmak mümkinçiligini saklar. 


06.12.2022 23:34
6318

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

17.11.2022 08:08
5294

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
6034

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2702

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...