Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi

  • 24.05.2022 11:24
  • 12715
Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi

Dortmundyň «Borussiýasy» täze baş tälimçisiniň adyny mälim etdi. Bu wezipä Edin Terziç bellenildi. 39 ýaşly hünärmen bilen baglaşylan şertnamanyň möhleti 2025-nji ýylyň tomsuna çenlidir. Gelip çykyşy horwat bolan nemes tälimçisi öňem 2020/21 möwsümde «Borussiýa» baştutanlyk edipdi, şondan soň klubuň tehniki direktorynyň wezipesine geçipdi.

Geçen möwsümde «Borussiýa D» Germaniýanyň çempionatynda ikinji ýeri eýeläpdi. Altyn medaly on gezek yzly-yzyna ýurduň çempiony bolan mýunhenli «Bawariýa» alypdy.
Dortmundyň klubunyň öňki baş tälimçisi Marko Roze 20-nji maýda wezipesinden boşadyldy. 45 ýaşly Roze geçen ýylyň tomsunda kluba ýolbaşçylyk etdi.
Edin Terziç oýunçy döwründe hüjümçiniň ornunda çykyş edip, aşaky ligalardaky nemes klublarynda oýnapdy. 2010-njy ýylda ýetginjekler toparynyň tälimçisi hökmünde «Borussiýa» gelipdi.  Soňra birnäçe ýyl «Beşiktaşda» we «West Hem Ýunaýtedde» tälimçiniň kömekçisi bolup işledi, ondan soň 2018-nji ýylda «Borussiýa» dolanyp geldi.


düýn 16:52
7981

Marca: Ronaldu “Al-Nasra” geçmäge ýakynlaşdy

Portugaliýaly oýunçy Kriştianu Ronaldu ýakyn wagtda Saud Arabystanynyň “Al-Nasr” futbol kluby bilen şertnama baglaşyp biler. Bu barada “Marca” habar berýär diýip, sport-interfax.ru belleýär. Şertnama iki ýarym...

düýn 16:12
9000

Taryhda ilkinji gezek futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýnuna zenan eminlik eder

Fransiýaly Stefani Frappar futbol boýunça dünýä çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji tapgyrynyň Germaniýa bilen Kosta-Rikanyň milli ýygyndylarynyň arasyndaky oýnuna bellendi we dünýä birinjiliginde esasy...

düýn 08:29
10150

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 11-nji oýun güni tamamlandy. 30-njy noýabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň 4 sany duşuşygy geçirildi. D topar Doha, «Edýukeýşn Siti» stadiony Tunis – Fransiýa – 1:0 (0:0)...

düýn 08:16
5804

Argentina Polşadan üstün çykdy we ikisi bile pleý-off tapgyryna çykdy

Katarda dünýä çempionaty - 2022-niň toparlaýyn tapgyrynyň üçünji duşuşygynda Argentina Polşadan üstün çykdy. Dohada geçirilen duşuşyk 2:0 hasabynda tamamlandy. Gollary Aleksis MakAlister (46-njy minut) we Ýulian...