Dolce & Gabbana kolleksiýalarynda sütük ulanmakdan ýüz öwürmek kararyna geldi

  • 01.02.2022 12:43
  • 6653
Dolce & Gabbana kolleksiýalarynda sütük ulanmakdan ýüz öwürmek kararyna geldi

Dolce & Gabbana moda öýi şu ýyldan başlap kolleksiýalarynda tebigy sütügi ulanmazlyk kararyna geldi. Bu barada moda öýündäki aragatnaşyk we marketing toparynyň ýolbaşçysy Fedele Uzai habar berdi. Muny TASS ýetirýär. 

“Biz haýwan sütükleriniň ulanylmagyny göz öňünde tutmaýan has durnukly geljegi döretmegiň üstünde işleýäris. Ähli moda ulgamy ösdürilmeli we höweslendirilmeli bolan sosial jogapkärçiliginde uly rol oýnaýar” – diýip, Vogue žurnalynyň italýan neşiri onuň sözlerini getirýär.

Moda öýi iş orunlaryny saklamak üçin sütük eýlemek boýunça ussatlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirip, ekosütükden egin-eşikleri we aksessuarlary öndürmegi maksat edinýär.
Mundan öň moda dünýäsiniň başga-da birnäçe wekili sütük ulanmakdan ýüz öwürdi. Olaryň arasynda Italiýanyň Prada, Giorgio Armani we Versace kompaniýalary, şeýle-de Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren halkara markalary we britaniýaly modelýerler Wiwýen Westwud hem-de Stella Makkartni bar.

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21153

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8059

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...