Bundesliganyň oýunçylary dünýäniň iň gowy futbolçysyny saýladylar

  • 04.01.2022 17:25
  • 7365
Bundesliganyň oýunçylary dünýäniň iň gowy futbolçysyny saýladylar

Germaniýanyň çempionatynyň futbolçylarynyň arasynda ses berişlik geçirildi we onuň dowamynda dünýäniň iň gowy oýunçysyny saýlamak teklip edildi. 

“Kicker-iň” habar bermegine görä, iň gowy oýunçy Mýunheniň “Bawariýasynyň” polşaly oýunçysy Robert Lewandowski boldy, oňa soraga gatnaşanlaryň 43,2 göterimi ses berdi. Ol iň ýakyn bäsdeşinden iki esse öňe geçdi diýip, www.euro-football.ru belleýär.
Pikir soraşmada ikinji orny “Liwerpulyň” lideri Mohammed Salah eýeledi, ol 20,5% ses aldy. Iň gowy oýunçylaryň üçlügini Lionel Messi jemledi.
Ýatlap geçsek, 2021-nji ýylda Messi karýerasynda ýedinji gezek “Altyn topuň” eýesi boldy. Lewandowski 33 bal yza galyp, ikinji orny eýeledi. 


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...