«Huawei-iň» «akylly» sagatlary we gulaklyklary žurnalistleriň baýraklaryna eýe boldy

  • 14.02.2021 16:39
  • 5465
«Huawei-iň» «akylly» sagatlary we gulaklyklary žurnalistleriň baýraklaryna eýe boldy

Huawei kompaniýasynyň täze önümleri dünýäniň dürli neşirlerinden birnäçe baýraga mynasyp boldy. Žurnalistler tarapyndan özboluşly dizaýn we ýörgünli tehnologiýalar bilen bellenen täze önümleriň arasynda akylly sagatlar HUAWEI WATCH FIT, WATCH GT 2 Pro we WATCH GT 2e, şeýle-de simsiz gulaklyklar HUAWEI FreeBuds Pro, FreeBuds 3, FreeBuds 3i we FreeLace Pro bar diýip, flatroad.ru habar berýär.

HUAWEI WATCH FIT fitnes sagady 96 türgenleşik programmasyna, saglyk ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin datçikler toplumyna hem-de ulanyja dogry maşk tehnikasy barada maglumat berýän animasiýa 3D-rolikleri görkezmek funksiýasyna eýe. HUAWEI WATCH FIT sagady Android Authority, Tech Advisor, T3 we Trusted Reviews neşirleriniň baýraklaryny aldy. 
HUAWEI WATCH GT 2 Pro gajeti Android Headlines, PocketNow, Tech Advisor we Trusted Reviews baýraklaryna eýe boldy. Smart-sagat awtonomlygy, türgenleşik sanawynyň giňdigi we dizaýny üçin synçylar tarapyndan ýokary baha aldy. 
HUAWEI WATCH GT 2e 85 türgenleşik režimini göterýär we zarýad bermezden 14 güne çenli işleýär. Şonuň üçin bu sagat AndroidHeadlines, Newsweek, PhoneArena, PocketNow we Trusted Reviews baýraklaryny aldy.
Huawei FreeBuds Pro simsiz gulaklyklary Android Authority, Stuff, Android Central we PocketNow ýaly neşirleriň baýraklaryna eýe boldy. Işjeň galmagaly ýatyrýan ulgamy bolan TWS-gulaklyklary HUAWEI FreeBuds 3 Android Authority, GSMArena, Phandroid, Newsweek we Tech Advisor baýraklaryny aldy. Android Headlines we Tech Advisor baýraklaryny alan HUAWEI FreeLace Pro simsiz gulaklyklary bir zarýadda 16 sagada çenli işläp bilýär.

17.07.2024 14:13
5312

Joby Aviation-nyň wodorodly aerotaksisi ilkinji uçuşynda 800 km gowrak aralygy geçdi

Joby Aviation kompaniýasynyň wodorodly aerotaksisi synag uçuşyny üstünlikli amala aşyrdy. Aerotaksi 841 km rekord aralygy geçdi diýip, Engadget habar berýär. Aerotaksiniň öwrüliş platformasy bolan alty hereketlendirijisi...

14.07.2024 09:50
3906

Alymlar 3D printerde gözüň perdesini çap etdiler

Germaniýanyň Karlsrue Tehnologiýa institutynyň alymlary göz perdesini 3D çap etmegiň usulyny oýlap tapdylar. VisioPrinTech-iň tehnologiýasy hassanyň sütün öýjüklerinden alnan biosyýany ulanýar. Şeýle hem alymlar...

14.07.2024 09:47
4497

Amerikan startapy kömürturşy gazyndan iýmitlik ýagy döretdi

Savor amerikan başlangyjy kömürturşy gazyny iýmitlik ýaga öwürýän tehnologiýany döretdi. Täze usul gazylyp alynýan ýangyjy gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy  kybap uglerody gaýtadan işlemäge esaslanýar diýip, New...

11.07.2024 18:41
6190

Wirtual hakykatda duran ýeriňde ylgamak üçin täsin aýakgaplar hödürlendi

Iňlis-amerikan startapy Freeaim wirtual hakykatda hereket etmek üçin özboluşly VR Shoes aýakgaplaryny hödürledi. Häzirki wagtda diňe korporatiw müşderileri üçin elýeterli bolan täze önüm elektrik rolikli konkileriň...