Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi geçirilýär

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi geçirilýär

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň çäginde Nýu-Ýorkda ýokary derejeli duşuşyklaryň hepdesi başlandy. «Kowid» çäklendirmelerinden soň, Prezidentler, Hökümet Baştutanlary we daşary işler ministrleri wideoýüzlenme arkaly däl-de, ýüzbe-ýüz görnüşde gatnaşmak üçin BMG-niň ştab-kwartirasyna geldiler.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji mejlisine gatnaşmak üçin Nýu-Ýorka gurama agza-döwletleriň 193-siniň hem wekilleri geldiler. Ýurtlaryň aglabasynyň döwlet we Hökümet baştutanlary geldiler diýip, BMG-niň resmi maglumat çeşmesinde habar berdiler.
Mejlisiň başynda BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş we 77-nji sessiýanyň başlygy Çaba Kýorýoşi çykyş etdi. Soňra ministrler we wekiliýet ýolbaşçylary çykyş etdiler.
Ilkinji günde çykyş edenleriň hatarynda Braziliýanyň, Senegalyň, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Türkiýäniň we Fransiýanyň Prezidentleri bar.
BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdeligi 20-26-njy sentýabr aralygynda geçiriler.