Eýranda zenanlary 43 ýylda ilkinji gezek futbol oýnuna tomaşa etmäge goýberdiler

Eýranda zenanlary 43 ýylda ilkinji gezek futbol oýnuna tomaşa etmäge goýberdiler

Eýranly zenanlar 43 ýylyň içinde ilkinji gezek ýurduň futbol boýunça çempionatynyň oýnuna baryp gördüler. Bu barada 26-njy awgustda ISNA agentligi habar berdi.

500 töweregi zenan Tähranyň «Esteglala» bilen Kermanyň «Mesasynyň» oýnuny görmek üçin "Azadi Stedium" arenasyna geldiler. Olar meýletinçi-aýallar bilen gurşalan aýratyn sektorda ýerleşdirildi. Ellerine "Esteglalanyň" nyşanlaryny alan zenanlar ahyrda ýeňiji bolup çykan bu topary işjeňlik bilen goldadylar.