Xiaomi 200-Mp-lik Samsung kameraly smartfon çykarar

Xiaomi  200-Mp-lik  Samsung kameraly smartfon çykarar

Xiaomi 12T Pro ady bilen uly bazara çykjak Redmi K50S smartfony kompaniýanyň hatarynda ilkinji bolup 200-megapiksellik kamerany alar.

Bu barada diýseň ygtybarly insaýder Digital Cat Station habar berýär. Ol öz wagtynda Redmi K30-yň, K40-yň, K50-niň, şeýle hem Xiaomi Mi 10-nyň, Mi 11-iň we Xiaomi 12-niň häsiýetnamasyny we haçan çykjagyny takyk habar beripdi.
Ol täze smartfonyň SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1, 120 gerslik ekran we sygymy 5000mA/s bolan akkumulýator bilen üpjün ediljekdigini aýtdy. Kamera hakyndaky maglumatlary hasap etmäniňde-de, ähli beýleki parametrler smartfona öň hem birnäçe gezek goşulypdy. Şonuň ýaly-da, Xiaomi 12T Pro-nyň 200-megapiksellik datçiginiň bardygyny nygtap birnäçe gün mundan owal başga bir çeşme hem ýazdy, diýmek, şeýle görnüşiň çykjakdygyna ynam ýokarlandy.  Mundan hem başga, bu maglumatlar görnüşleriň ikisiniň-de, ýagny Redmi K50S Pro-nyň hem, Xiaomi 12 T Pro-nyň hem 200 megapiksellik kamerasynyň boljakdygyny aňladýar, diýmek ikisi hem birmeňzeş bolar. Xiaomi şular ýaly, ýöne kamerasy başga apparatlary dürli bazarlara öňem birnäçe gezek çykarypdy. 
Motorola Edge X30 Pro 200-megapiksellik kameraly birinji smartfon bolmaly, ol basym çykar diýip garaşylýar.