Milli howpsuzlyk ministrine käýinç berildi

Milli howpsuzlyk ministrine käýinç berildi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri  Annaýew Gurbanmyrat Kakamyradowiçe käýinç yglan edildi.

Bu baradaky degişli Buýruga 5-nji iýulda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.