Türkmenistanyň Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi

Türkmenistanyň Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi berildi. Bu baradaky degişli Karara 24-nji iýunda geçirilen Hökümetiň sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Bellenilişi ýaly, resminamanyň maksady Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr işini has-da kämilleşdirmek, teatrlaryň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmekden ybaratdyr.