«Berkarardaky» MAVI, KOTON we KOTON KIDS dükanlary täze harytlaryna 10% arzanladyş yglan etdi

«Berkarardaky» MAVI, KOTON we KOTON KIDS dükanlary täze harytlaryna 10% arzanladyş yglan etdi

«Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gatynda ýerleşýän MAVI, KOTON we KOTON KIDS dükanlary tomus möwsümi üçin egin-eşikleriň hem-de aksessuarlaryň täze tapgyrynyň gelendigini mälim edýär. Dünýä belli brendleriň Türkmenistandaky resmi dükanlary täze gelen harytlaryň ählisine 10% arzanladyş yglan edýär.

1991-nji ýylda esaslandyrylan «Mavi» brendiniň bu günki gün dünýäniň 35 döwletinde 5500-den gowrak dükany bar. «Mavi» brendiniň Aşgabatda «Berkarar» SDAM-da ýerleşen dükanyna täze gelen tomus egin-eşikleriň hatarynda esasan kupalnikler we erkekler üçin futbolkalar bolup, olardan başga-da köýnekler, jinsiler, aksessuarlar bar. «Mavi» dükanynda erkekler hem-de zenanlar üçin bölümiň bardygyny ýatladýarys.
Dünýä belli «Koton» türk brendi hem Aşgabatdaky resmi dükanynda egin-eşikleriniň hem-de aksessuarlarynyň tomusky kolleksiýasyny täzeledi we 10% arzanladyş yglan etdi. Täze gelen önümleriň hatarynda esasan aksessuarlar, köýnekler, sumkalar, şeýle hem futbolkalar, kombinezonlar, ýubkalar, kupalnikler, içki eşikler, jinsiler bar. GDA, Ýewropa we Ýakyn Gündogar ýurtlarynda giň meşhurlyga eýe bolan «Koton» brendiniň bu günki gün 25 ýurtda jemi 455 sany resmi dükany hereket edýär. Galyberse-de, bu brendiň önümlerini onlaýn görnüşde islendik ýurtdan sargyt etmek mümkin.
«Berkarardaky» «Koton kids» dükany hem täze tomus kolleksiýasyna 10% arzanladyş yglan etdi. Täze gelen kolleksiýa esasan şortikler we futbolkalar, şeýle hem çaga jinsileri, köýnekler, joraplar, komplektler girýär.

Salgysy: «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 2-nji gaty, MAVI, KOTON, KOTON KIDS dükanlary
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
MAVI: +99361643987
KOTON KIDS: +99361643985
KOTON: +99361643996