Döwletliler köşgünde we Yzgantdaky 27-nji orta mekdepde düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Döwletliler köşgünde we Yzgantdaky 27-nji orta mekdepde düýpli abatlaýyş işleri geçiriler

Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgünde düýpli abatlaýyş işleri geçiriler. Şunuň bilen bagly Karara 8-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi. 

Resminama laýyklykda, Bilim ministrligine:

  • Aşgabat şäherindäki Şeýh Zaýed bin Sultan Al Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgünde düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Ajaýyp-gurluşyk” hususy kärhanasy bilen;
  • Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada “Myhmansöýer” hususy kärhanasy bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

Düýpli abatlaýyş işlerine 2022-nji ýylyň iýun aýynda başlamak we olary 2022-nji ýylyň awgust aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.