«Mebato-nyň» utuşly aksiýasynyň möhleti 2 gün uzaldyldy

«Mebato-nyň» utuşly aksiýasynyň möhleti 2 gün uzaldyldy

«Mebato» brendiniň esasy baýragy ýeňil awtoulag bolan utuşly aksiýa yglan edendigini habar beripdik. 2022-nji ýylyň 10-njy maýynda başlanan aksiýa 10-njy iýunda tamamlanmalydy. Emma müşderilerden gelip gowşan köp sanly teklipleri hem-de haýyşlary nazara alyp, «Mebato» aksiýanyň möhletini ýene-de 2 gün uzaldýandygyny habar berdi. Diýmek, arzyly baýraklary utmak üçin nesibäňi synamaga amatly mümkinçilik döredi.

Sowgatly aksiýanyň jemleri 2022-nji 14-nji iýunynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherindäki «Bagtyýar Türkmen» toý mekanynda jemleniler.
Çäre 09:00-da başlanar.

Aksiýa gatnaşmak üçin Mebato brendiniň paýtagtymyzdaky hem-de bäş welaýatdaky söwda dükanlaryndan 1000 manatlyk söwda edip, 1 sany utuşly petek alyp bolýar.

Petekleriň arasynda boşy ýok, esasy baýrak bolsa — ýeňil awtoulag. Beýleki baýraklaryň hatarynda — smartfonlar, holodilnikler, kir ýuwujy maşynlar, telewizorlar, pylesoslar, gaz plitalary, mikrotolkunly peçler, ütükler we başga-da köpsanly ululy-kiçili sowgatlar bar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 61 34 03 34; +993 62 35 03 35