Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Saud Arabystanyna geldi

Serdar Berdimuhamedow iş sapary bilen Saud Arabystanyna geldi

1-nji iýunda irden Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Saud Arabystanyna sapar bilen bardy. Arap habar beriş serişdeleriniň berýän habaryna görä, Saud Arabystanyna baran türkmen wekiliýetini Jidde şäheriniň Halkara howa menzilinde mukaddes metjidiň ymamynyň geňeşçisi, Mekge şäheriniň häkimi Haled al-Feýsal, şeýle-de beýleki resmi adamlar garşylady.

Belläp geçsek, Türkmenistanyň Prezidentiniň Saud Arabystanyna amala aşyrýan sapary onuň döwlet Baştutany wezipesine girişenden soňra ilkinji daşary ýurt saparydyr.