Samsung smartfon önümçiligini 30 mln birlik azaldyp biler

Samsung smartfon önümçiligini 30 mln birlik azaldyp biler

Günorta Koreýanyň abraýly žurnallarynyň biri 2022-nji ýylda Samsung kompaniýasynyň ilkibaşda meýilleşdirilişinden 30 mln birlik az smartfon çykarjakdygyny habar berýär. Önümçiligiň azaldylmagynyň üç esasy sebäbi inflýasiýanyň ýokarlanmagyndan we soňky sarp ediş çykdajylaryndan, toplumy düzüjileriň ýetmezçiliginden we Ukrainada dowam edýän harby hereketlerden ybaratdyr. Kompaniýanyň arzan smartfonlardan başlap, flagmanlara çenli ähli smartfon kategoriýasynyň önümçiligini azaltmagyna garaşylýar diýip, itzine.ru habar berýär.

Ilkibaşda Samsung 2022-nji ýylda 310 mln smartfon öndürmegi meýilleşdiripdi, ýöne özüniň iş meýilnamasyna düzedişleri girizmäge mejbur boldy. Häzirki wagtda kompaniýanyň maksady şu ýyl 280 mln smartfon öndürmekdir. Hatda kompaniýanyň birinji çärýekdäki rekord girdejisi hem (73,7 mln satylan smartfon) onuň şu ýylky meýilnamalaryna täzeden garamaga mümkinçilik bermedi.
Habar berlişi ýaly, beýleki uly smartfon öndürijiler hem smartfon önümçiligi boýunça öňde goýlan maksatlary üýtgetmek bilen meşgullanýarlar. Mysal üçin, Apple ilkibaşda meýilleşdirilenden 20% az iPhone SE smartfonyny öndürmegi meýilleşdirýär.