Ilon Mask indiki ýyl öz-özüni dolandyrýan Tesla-nyň çykaryljakdygyny aýtdy

Ilon Mask indiki ýyl öz-özüni dolandyrýan Tesla-nyň çykaryljakdygyny aýtdy

Amerikaly telekeçi we milliarder Ilon Mask Tesla kompaniýasynyň has kämil awtomatik dolandyryjyly täze elektrokar modelini çykarjakdygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, täze elektrokar 2023-nji ýylda peýda bolar. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Kompaniýa tarapyndan öndürilýän häzirki elektrokarlar ulagyň ugruny gönükdirmegi öz üstüne alyp, tormoz bermäge we bat almaga ukyplydyr. Şeýle-de bolsa, gezelenç üçin sürüji ruluň başynda oturmaly we gezelenji gözegçilikde saklamaly bolýar.
Mask täze modeliň sürüjiden dolandyryşa gatnaşmagyny talap etmejekdigini nygtaýar. Ol Tesla-nyň ýolagçylar we beýleki herekete gatnaşyjylar üçin howpsuz boljakdygyna ynanýar. Awtoulag ABŞ-nyň düzgünleşdiriji edaralarynyň şahadatnamasyndan geçmeli bolar.