Ýewropada awtoulaglaryň satuwy 20,6% pese gaçdy

Ýewropada awtoulaglaryň satuwy 20,6% pese gaçdy

Ýewropada täze awtoulaglaryň satuwy 2022-nji ýylyň aprelinde 20,6%, 684 506 ulaga çenli azaldy diýip, Ulag öndürijileriň ýewropa assosiasiasy (ACEA) habar berýär.

Pandemiýa sebäpli aglaba awtosalonlaryň ýapylan döwri bolan 2020-nji ýylyň aprel aýyny hasaba almasaň, bu gözegçiligiň tutuş taryhynda iň gowşak netije boldy. Mysal üçin, Italiýada ulaglara bolan isleg 33%, Fransiýada bolsa 22,6% pese gaçdy diýip,  ACEA-da belleýärler.

Şonda 2022-nji ýylyň birinji 4 aýynyň dowamynda bazar 14,4% peseldi. Ýanwar aýyndan aprel aýyna çenli döwür içinde Ýewropa bileleşiginde jemi 2 930 366 sany täze ýeňil awtoulag satyldy.

2022-nji ýylda Ewropa bileleşiginiň esasy bazarlarynyň içinde has äşgär pese düşüş Italýada (-26,5%), Fransiýada (-18,6%), Ispaniýada (-11,8%) we Germaniýada (-9,0) bellige alyndy.  Satuwyň şunuň ýaly birden pese gaçmagynyň esasy sebäbini assosiasiada «üpjünçilik zynjyryndaky kynçylyklar» diýip atlandyrýarlar.