Eýran bilen Türkmenistan elektroenergiýa söwdasyny giňeltmegi maslahatlaşdylar

Eýran bilen Türkmenistan elektroenergiýa söwdasyny giňeltmegi maslahatlaşdylar

Eýranyň energetika ministriniň suw üpjünçiligi we suw akabasy meseleleri boýunça orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky Eýranyň Energetika ministrliginiň wekiliýeti suw, elektrik energiýasy pudagyndaky eýran-türkmen hyzmatdaşlygy we ony ösdürmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Aşgabada geldi.

Eýranyň Energetika ministriniň orunbasary Mohammad Jawanbaht Türkmenistanyň Energetika ministriniň orunbasary Serdar Saparow bilen duşuşyp, pudaklaryň arasyndaky özara ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri barada gepleşikleri geçirdi diýip, Mehrnews habar berýär.
Taraplar elektrik energiýasy ulgamynda mundan beýläkde özara gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler we inžener-tehniki hyzmatlar babatynda alyş-çalşy giňeltmek barada  ylalaşyga geldiler. Onuň esasynda, geljekki taslamalar bilen ýerinde tanyşmak üçin,  ýakyn günlerde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň wekiliýetiniň Eýrana gelip görmegi karar edildi.