Serdar Berdimuhamedow Polşanyň Prezidentini gutlady

Serdar Berdimuhamedow Polşanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Polşa Respublikasynyň Prezidenti Anjeý Duda we ýurduň ähli halkyna Polşa Respublikasynyň milli baýramy — Konstitusiýa güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany hatynda Prezident Anjeý Duda berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Polşa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.