Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi ep-esli ýokarlandy

Türkiýäniň syýahatçylykdan gazanan girdejisi ep-esli ýokarlandy

2022-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkiýä 6 311 453 syýahatçy bardy. Olardan 4 902 624 sanysy daşary ýurtlaryň raýatlary, 1 408 829 sanysy daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkiýäniň raýatlarydyr diýip, Türkiýäniň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi habar berdi. Muny Anadolu agentligine salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Edara Türkiýäniň syýahatçylyk ugrunyň koronawirus pandemiýasynyň ilkinji ýyllarynda pese gaçandan soň çalt depginde dikelýändigini aýtdy. Edaranyň maglumatlaryna görä, ýylyň I çärýeginde syýahatçylykdan gazanylan girdeji 5 mlrd 454 mln 488 müň dollara ýetdi. 

Şu ýylyň ilkinji üç aýynda daşary ýurt raýatlary Türkiýede adam başyna ortaça 841 dollar, ýerli syýahatçylar bolsa dynç alyş üçin 849 dollar sarp etdiler. 2022-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkiýä gelen daşary ýurt raýatlarynyň sany geçen ýylyň degişli döwründäkiden 151,02 göterim ýokary boldy. 

Türkiýä syýahatçylyk akymynyň ösüşi boýunça Eýran (2021-nji ýylyň I çärýegi bilen deňeşdirilende, 228,43 göterim ösüş), Germaniýa (219,66 göterim ösüş) we Bolgariýa (272,44 göterim ösüş) öňde barýar. TOP-5-e Russiýa bilen Yrak hem girýär.