«Ýandeks» täze baş direktoryny belledi

«Ýandeks» täze baş direktoryny belledi

Artýom Sawinowskiý «Ýandeksiň» täze baş direktory bellenildi. Bu barada kompaniýanyň metbugat beýanatynda aýdylýar.

Kompaniýanyň öňki baş direktory Ýelena Bunina aýrylandan soň, Sawinowskiý bu wezipäni wagtlaýyn ýerine ýetiriji bolup işledi.
Sawinowskiý baş direktor wezipesini 2016-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edip gelýän mediaserwisler ugry bilen utgaşdyryp alyp gider. Bu bölüme «Ýandeks.Muzyka», «Ýandeks.Afiaş», «Ýandeks.Teleprogramma» we «Kinopoisk» girýär.
Sawinowskiý kompaniýa 2008-nji ýylda geldi we kompaniýanyň maliýe hasabatlylygy, analitika we meýilnamalaşdyryş ugruna gözegçilik etdi.