Konor Makgregor: «Ähli musulman doganlarymyzyň Remezan aýy mübärek bolsun!»

Konor Makgregor: «Ähli musulman doganlarymyzyň Remezan aýy mübärek bolsun!»

UFC-niň rowaýata öwrülen öňki çempiony, irlandiýaly Konor Makgregor mukaddes Remezan aýy mynasybetli dünýäniň ähli musulmanlaryna ýüzlendi.

«Dünýä ýüzündäki ähli musulman doganlarymy we janköýerlerimi Remezan baýramy bilen mübärekleýärin! Abu-Dabi we Dubaý jadyly ýer. Biziň maşgalamyz bilen bu ýerde türgenleşip we gastrolda bolup geçirýän wagtymyzyň gadyry başga! Adamlary, gözel ýerleri we durmuş keşbi — hakykatdanam üýtgeşik» — diýip, Konor özüniň sosial tordaky akkauntlarynda ýazdy.