Italiýada inflýasiýa 1991-nji ýyldan bäri rekord görkezijilere ýetdi

Italiýada inflýasiýa 1991-nji ýyldan bäri rekord görkezijilere ýetdi

Italiýada inflýasiýa dokuz aý bäri ýokarlanyp gelýär we netijede soňky 30 ýylda rekord görkezijilere ýetdi. Milli statistika agentliginiň (ISTAT) maglumatlaryna görä, inflýasiýa mart aýynda öňki aý bilen deňeşdirilende 1,2% we ýyllyk görkezijileriň esasynda 6,7% ýokarlandy. Bu barada TASS-a salgylanyp, Trend habar berýär.

Agentligiň belleýşi ýaly, şeýle inflýasiýa 1991-nji ýylyň iýul aýyndan bäri hasaba alnanokdy. Düşündirilişi ýaly, bu tendensiýa energiýa göterijilerine bahalaryň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Sarp ediji sebediniň bahasy 5% ýokarlandy.
Şeýle-de, energiýa göterijileriniň ýokary bahalary bilen birlikde Ukrainadaky ýagdaý sebäpli azyk çig malynyň gymmatlamagy bilen baglylykda azyk önümleri üçin hem bahalaryň ýokarlanýandygy hasaba alynýar. Hünärmenleriň çaklamasyna görä, ýylyň dowamynda inflýasiýa 8%-e ýeter.