Serdar Berdimuhamedow Bangladeşiň ýolbaşçylaryna gutlag iberdi

Serdar Berdimuhamedow Bangladeşiň ýolbaşçylaryna gutlag iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Bangladeş Halk Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Abdul Hamide, Bangladeş Halk Respublikasynyň Premýer-ministri hanym Şeýh Hasina hem-de ýurduň halkyna Bangladeş Halk Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutany Prezident Mohammad Abdul Hamide, Premýer-ministr hanym Şeýh Hasina berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Bangladeşiň halkyna bolsa parahatçylygy, mundan beýläk-de öňe gitmegi hem-de rowaçlygy arzuw etdi.