Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentini ýurduň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Serdar Berdimuhamedow Gresiýanyň Prezidentini ýurduň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gresiýa Respublikasynyň Prezidenti hanym Katerina Sakellaropula we ýurduň halkyna Gresiýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Türkmen döwletiniň Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Katerina Sakellaropula berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Gresiýa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de ösüş hem-de abadançylyk arzuw etdi.