Türkmen raýatlary Polşanyň üsti bilen Watanymyza getirildi

Türkmen raýatlary Polşanyň üsti bilen Watanymyza getirildi

14-nji martda «Türkmenistan» awiakompaniýasy «Boeing 777-200 LR» uçary bilen Warşawa — Türkmenbaşy ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrdy. Onda türkmen raýatlary Polşadan we goňşy ýurtlardan Türkmenistana getirildi.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň  talaplaryna laýyklykda, Warşawadan ýörite uçar gatnawy bilen getirilen türkmen raýatlary karantin çärelerini berjaý ederler.

TmCars.info ozal 10-njy martda Ukrainada okaýan türkmen talyplarynyň 282-siniň Rumyniýanyň üsti bilen tölegsiz esasda ýurdumyza getirilendigi barada habar beripdi.