14-nji martda Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar gatnawy amala aşyrylýar

14-nji martda Türkmenistandan Russiýa ýörite uçar gatnawy amala aşyrylýar

14-nji martda Russiýa Federasiýasy Türkmenistandan ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada RF-niň Türkmenistandaky ilçihanasynyň telegram kanalynyň sahypasynda habar berilýär.

Bellenilişi ýaly, Moskwa — Aşgabat — Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawy «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan ýerine ýetiriler. Uçar gatnawy üçin awiapetekleriň satuwy «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki hem-de welaýatlardaky bölümlerinde amala aşyrylar.

Nobatdaky ýörite uçuş Aşgabat wagty bilen 00:40-da (13-nji martdan 14-nji marta geçýän gije) amala aşyrylar. Eger-de ýörite uçar gatnawy bilen Moskwa uçmakçy bolýan ýolagçylaryň soňky duralgasy Moskwa şäheri bolmadyk ýagdaýynda, onda olar «S7» awiakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasyndan özlerine gerekli gatnaw boýunça awipetekleri satyn alyp bilerler.