Berdimuhamedow Litwa döwletiniň dikeldilen güni mynasybetli Gutlag iberdi

Berdimuhamedow Litwa döwletiniň dikeldilen güni mynasybetli Gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Litwa Respublikasynyň Prezidenti Gitanas Nauseda we onuň üsti bilen ýurduň ähli halkyna Litwa döwletiniň dikeldilen güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady.

Döwlet Baştutany şu ýakymly pursatdan peýdalanyp, Prezident Gitanas Nauseda berk jan saglyk we bagtyýarlyk, Litwa Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hem-de abadançylyk arzuw etdi.